10662053_1568401726715420_6489039675600160265_o

Ротаракт Клуб Битола ШИРОК СОКАК  е општествена организација на млади луѓе од 18 до 30 години, формирана под менторство на Ротари Клуб Широк Сокак. Официјалното постоење на организацијата започнува на 1 ноември 2014 со чартерувањето на кое беа доделени значките на основачите на клубот.

Претседател: Јане Велкоски                       President:  Jane Velkoski

Потпретседател: Анита Шумкоска                 Vice President: Anita Shumkoska

Секретар: Дејан Петровски                    Secretary: Dejan Petrovski

Благајник: Мартин Гатовски                                   Treasurer: Martin Gatovski

               Членови:                                                      Мembers:

 • Маргарита Попоска                                        Margarita Poposka
 • Александар Георгиев                                      Aleksandar Georgiev
 • Дејан Петровски                                              Dejan Petrovski
 • Симона Велкоска                                             Simona Velkoska
 • Владимир Славкоски                                     Vladimir Slavkoski
 • Гоце Стојаноски                                               Goce Stojanoski
 • Иво Ивановски                                                 Ivo Ivanovski
 • Мартин Гатовски                                             Martin Gatovski
 • Ивана Ивановска                                             Ivana Ivanovska
 • Виктор Ристевски                                            Viktor Ristevski
 • Филип Гагалов                                                 Filip Gagalov
 • Елена Чороловска                                           Elena Chorolovska
 • Мартина Јовановска                                      Martina Jovanovska
 • Филип Стојчевски                                           Filip Stojchevski
 • Анита Шумкоска                                             Anita Shumkoska
 • Јована Мисирлиевски                                   Jovana Misirlievski
 • Александар Србиновски                               Aleksandar Srbinovski
 • Сања Брдаровска                                             Sanja Brdarovska
 • Христијан Митревски                                    Hristijan Mitrevski
 • Никола Илиевски                                           Nikola Ilievski
 • Кристиан Дојчиновски                                  Kristian Dojcinovski
 • Јане Велкоски                                                   Jane Velkoski
 • Рула Чаламани                                                 Rula Chalamani
 • Сања Петрова                                                    Sanja Petrova

Целите на Ротаракт се:

1.  Да се развиваат професионални и лидерски вештини;
2  Да се нагласи почитувањето на правата на другите и да се промовираат етнички стандарди и достоинството на сите корисни занимања;
3.  Да се обезбедат можности за младите луѓе да одговорат на потребите и интересите на заедницата и нашиот свет;
4.  Да се обезбедат можности за работа во соработка со другите Ротари клубови;
5.  Да се мотивираат младите за членството во Ротари.

 

Настани | Events

Придружи се на Facebook! | Find us on Facebook!

Следете не на Твитер | Follow us on Twitter